DockStreetMarket: Social Bookmarking Services | Social Networking Site

User littlehaaning0 | Published DocStreetMarket

Avatar
Littlehaaning0

0 Following 0 Followers
1
USG, czyli badanie ultrasonografem to najwłaściwszy twórz na wykonanie wstępnych oględzin narządów jamy brzusznej u pacjenta. W medycynie korzysta się USG w losu obrażeń jamy brzusznej, klatki piersiowej czy jamy miedniczej.Więc przekonuje z najfantastyczniejszych metod uzyskania obrazu tkanek i narządów pacjenta. USG, czyli ultrasonografia ostatnie