DockStreetMarket: Social Bookmarking Services | Social Networking Site

User greenbergthybo7 | Published DocStreetMarket

Avatar
Greenbergthybo7

0 Following 0 Followers
1
USG, czy badanie ultrasonografem więc najczystszy wyjście na zakończenie wstępnych oględzin narządów jamy brzusznej u chorego. W medycynie przystosowuje się USG w losie obrażeń jamy brzusznej, klatki piersiowej lub jamy miedniczej.Więc jednorazowa spośród najostrzejszych form uzyskania obrazu tkanek i organów pacjenta. USG, czyli ultrasonografia to