1
Własnoręczna uprawa roślin w warunkach domowych to wspaniałe pasja, który przynosi mnóstwo radości. Holenderski ustawodawca zatrzymał się w połowie drogi jak i również uprawę na szeroką powagę uznał nie tylko zbyt „nielegalną”, ale i także za „karalną”. Wiceminister sprawiedliwości, Patryk Jaki, wypowiedział się również pozytywnie decyzji ministerstwa, mówiąc: „W

Comments

Who Upvoted this Story

Latest Comments